JOURNAL NANO

PUBLICATION HISTORY

Publication History 게시글의 상세 화면
Title Volume 13, Issue 11 (November 2018)
Writer SAINT Date 2018-12-19 Hit 268

 

REVIEW

 

Research Progress on Surface Coating Layers on the Positive Electrode for Lithium Ion Batteries

Zhen Dong Hao, Xiaolong Xu, Hao Wang, Jingbing Liu and Hui Yan

1830007

https://doi.org/10.1142/S1793292018300074

 

 

BRIEF REPORTS

 

Preparation and Microwave Absorption Properties of the Fe/TiO2/Al2O3 Composites

Yun Li, Haifeng Cheng, Nannan Wang, Shen Zhou, Dongjin Xie and Tingting Li

1850125

https://doi.org/10.1142/S1793292018501254

 

Low-Cost Flexible Strain Sensor Based on Thick CVD Graphene

Bailiang Chen, Ying Liu, Guishan Wang, Xianzhe Cheng, Guanjun Liu, Jing Qiu and Kehong Lv

1850126

https://doi.org/10.1142/S1793292018501266

 

Preparation of Bi/Bi2MoO6 Plasmonic Photocatalyst with High Photocatalytic Activity Under Visible Light Irradiation

Chentao Zou, Zhiyuan Yang, Mengjun Liang, Yunpeng He, Yun Yang and Shuijin Yang

1850127

https://doi.org/10.1142/S17932920185011278

 

Assembly of Magnetic Nano-Fe3O4@GSH-Au NCs Core–Shell Microspheres for the Visualization of Latent Fingerprints

Rui Huang and Tingting Tang

1850128

https://doi.org/10.1142/S179329201850128X

 

Few-Layered MoS2 Nanoparticles Loaded TiO2 Nanosheets with Exposed {001} Facets for Enhanced Photocatalytic Activity

Chujun Chen, Xia Xin, Jinniu Zhang, Gang Li, Yafeng Zhang, Hongbing Lu, Jianzhi Gao, Zhibo Yang, Chunlan Wang and Ze He

1850129

https://doi.org/10.1142/S1793292018501291

 

Construction of Strontium Titanate/Binary Metal Sulfide Heterojunction Photocatalysts for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Activity

Yongwei Yu, Qing Yang, Jiangquan Ma, Wenliang Sun, Chong Yin, Xiazhang Li, Jun Guo, Qingyan Jiang and Zhiyuan Lu

1850130

https://doi.org/10.1142/S1793292018501308

 

Imprinted Graphene-Starch Nanocomposite Matrix-Anchored EQCM Platform for Highly Selective Sensing of Epinephrine

Juhi Srivastava, Archana Kushwaha and Meenakshi Singh

1850131

https://doi.org/10.1142/S179329201850131X

 

Acid-Base Bifunctional Metal-Organic Frameworks: Green Synthesis and Application in One-Pot Glucose to 5-HMF Conversion

Yunlei Zhang, Pei Jin, Minjia Meng, Lin Gao, Meng Liu and Yongsheng Yan

1850132

https://doi.org/10.1142/S1793292018501321

 

Improved Thermal Conductivities of Epoxy Resins Containing Surface Functionalized BN Nanosheets

Ling Weng, HeBing Wang, Xiaorui Zhang, Lizhu Liu and Hexin Zhang

1850133

https://doi.org/10.1142/S1793292018501333

 

Ni Nanoparticle Anchored on MWCNT as a Novel Electrochemical Sensor for Detection of Phenol

Yajing Wang, Jiankang Wang, Zhongping Yao, Chenyu Liu, Taiping Xie, Qihuang Deng and Zhaohua Jiang

1850134

https://doi.org/10.1142/S1793292018501345

 

MoS2 Layers Decorated RGO Composite Prepared by a One-Step High-Temperature Solvothermal Method as Anode for Lithium-Ion Batteries

Xuehua Liu, Bingning Wang, Jine Liu, Zhen Kong, Binghui Xu, Yiqian Wang and Hongliang Li

1850135

https://doi.org/10.1142/S1793292018501357

 

Self-Supported NiSe/Ni Foam: An Efficient 3D Electrode for High-Performance Supercapacitors

Jingtong Zhang, Fuzhen Zhao, Kun Du and Yan Zhou

1850136

https://doi.org/10.1142/S1793292018501369

 

 

 

RETRACTION

 

Collision and Energy Transfer Between C60 Fullerenes in an Ar-Atoms-Filled Carbon Nanopeapod

Haijun Shen

1893002

https://doi.org/10.1142/S1793292018930025

Publication History 게시판의 이전글 다음글
Preview Volume 13, Issue 12 (December 2018)
Next Volume 13, Issue 10 (October 2018)
목록
NATURAL SCIENCES CAMPUS : 2066,SEOBU-RO,JANGAN-GU,SUWON-SI, GYEONG GI-DO, KOREA
TEL: 82-31-299-4113~5 / FAX: 82-31-299-4119
COPYRIGHT ⓒ 2015 SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED
 
.